Geotest
  • Projenin Yeri: İstanbul - Türkiye
  • İşveren Saf GYO/ ENAR Mühendislik Ltd.Şti
  • Başlama Tarihi 10.2014
  • Bitirme Tarihi 12.2014

800 mm çapında fore kazıkta 1.6MN kapasitesinde  Eksenel Statik Basınç Kazık Yükleme Deneyi yapılması,  deney esnasında kazık, yakın çevresi ve Tünel’e olan etkilerin belirlenmesi amaçlı; Rozet Birim Deformasyon Ölçerler, Gerilme Ölçüm İstasyonları ile Asal Eksendeki Gerilme Değişimi, Piyezometre, Ekstansometre, SAA ile «Gerçek Zamanlı» konverjans ölçümü ve raporlanması

Haber Görselleri